ReferenciaRezidencia Kmeťová - Smarthome meranie energií

Cieľ

 • Vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá bude schopná pomocou vstavaných zariadení merať v reálnom čase spotrebovanú
  • Elektrinu
  • Teplú a studenú vodu
 • Vytvoriť web aplikáciu, ktorá umožní vlastníkom bytu tieto zbierané dáta vizualizovať v čase a vlastník bytu si bude môcť tieto dáta zobraziť či už na počítači alebo mobilnom zariadení.
 • Umožniť jednoduchý export dát do formátu .CSV

Riešenie

Meranie

 • Meranie vody - Prebieha pomocou optického snímača už z existujúceho vodomeru vodárni, a teda zásah do rozvodu vody je v podstate nulový.
 • Meranie elektriny - Prebieha pomocou snímača v rozvodovej skrini každého bytu Tieto dáta sú pomocou MBus zbernici zachytávané a centrálne sa ukladajú v centrálnej jednotke.

Ovládanie

 • Termostat - Aplikácia dokáže komunikovať s termostatami bytov, ktoré je možné neskôr ovládať.

Centrálna jednotka

Jej cieľom je zbierať dáta zo všetkých bytov, ktoré sú následne spracované v databáze a umožňuje tak ich prehľadné zobrazenie.

Webové rozhranie

 • Nazbierané dáta sú rozdelené pre každého vlastníka bytu, ktorým sú sprístupnené prihlasovacie údaje do Webového portálu pre ich daný apartmán. Používatelia tak môžu tak sledovať aktuálnu reálnu spotrebu.
 • Používateľ ma k dispozícií taktiež ovládanie termostatu, ktoré mu umožňuje ovládať termostat na diaľku.
 • Riešenie teda zjednodušuje vlastníkom sledovať ich aktuálny stav, vytvoriť si prehľad o ďalších platbách, ktoré majú očakávať za energie. Taktiež používateľ môže zistiť, či sa niekto v ich byte nachádza - použil vodu/ nadmernú spotrebu elektriny / zapol termostat KmetovaResidence-Tepla.webp

Implementácia

Riešenie ponúka vlastníkom bytov/ bytových domov webové rozhranie, v ktorom si môžu pozrieť prehľad spotrebovaných energií, používatelia tak môžu šetrnejšie rozmýšľať a znížiť svoje náklady za platby. Zároveň môže fungovať ako poistka pre majiteľov bytov - napr. bývajúci v byte odíde na dovolenku a zabudne vypnúť termostat - Webová aplikácia mu umožní vypnúť termostat na diaľku bez ďalších starostí.

Ďalšie možné scenáre

V prípade potreby je možné do aplikácie zakomponovať ďalšie ovládanie, ovládanie ističov na diaľku, svietidiel, meranie teploty/vlhkosti v byte. Záleží už iba na zákazníkovi a na jeho integrálnych požiadavkách.

Integrácia do prevádzky

Navrhované riešenie bolo dodávané na kľúč pre každý z bytov. Súčasťou celej dodávky bol všetok inštalačný materiál, príslušenstvo, inštalačné/konfiguračné/programátorské práce.