ReferenciaDuslo Šaľa - Videostena

Úloha

  • Vytvoriť videostenu slúžiacu pre dispečerské stredisko
  • Videostena umožňuje skladanie obrazu do viacerých rozložení

Stena

  • Video stena o matici 2 x 3 monitorov
  • Prenos obrazov z monitorov po sieti LAN
  • Prevod a prenos USB signálov medzi dvoma klávesnicami a myšiam k serverom
  • Centrálne riadenie a ovládanie systému cez webové rozhranie, umožňujúce používateľom zmeniť rozloženie obrazov a centrálne vypnutie monitorov.

Ovládanie videosteny

Používateľ disponuje priloženým softvérovým kontrolérom s webovým rozhraním "Preinstalled Controller", ktorý ponúka používateľom prehľadný a jednoduchý nástroj na prepínanie voliteľných rozložení zdrojov(serverom) na monitory dispečerov a monitory video steny. Táto videostena môže byť ovládaná z viacerými inštanciami naraz.

Prenos USB

Významným prvkom daného riešenie celého systému zobrazenia je distribuovanie klávesnice a myši každého dispečera (Oboch dispečerských pracovísk) k jednotlivým serverom, ktoré budú zdrojom obrazov - aplikačné servery/pracovné stanice. Ktorýkoľvek z dvoch dispečerov bude môcť tak prepnúť svoju klávesnicu a myš na ktorýkoľvek zo šiestich(dvanástich) serverov/pracovných staníc.

Rozloženie videosteny

  • Webové rozhranie umožňuje rozložiť používateľské video zdroje do viacerých možných kombinácii

VideoStenaRozmiestnenia.jpg

Integrácia

Navrhované riešenie je dodávané na kľúč. Súčasťou celej dodávky je všetok inštalačný materiál, príslušenstvo, konzoly a inštalačné/konfiguračné/programátorské práce.

Technické parametre

V prílohe sú uvedené technické parametre daného riešenia

  • PDF tu