ReferenciaBanco Casino Bratislava

Cieľ

  • Realizovať distribúciu video signálu a jeho prepínanie prostredníctvom IP siete pre cca 25 monitorov a 6 zdrojov video signálu s použitím technológgie HDMI over IP

Riešenie

  • Výsledkom práce bol návrh riešenia, kompletný technický projekt a samotná realizácia diela

Webové rozhranie

  • Umožňuje používateľom a pracovníkom operatívne zapínanie, vypínanie zariadení a prepínanie HDMI signálu podľa potreby
  • Umožnuje používateľom časové nastavenie zapnutia/vypnutia zariadení - Napr. pri otvorení kasína
  • **Používateľovi tak stačí na ovládanie daného riešenia web browser pripojený na privátnu WIFI sieť a v prípade potreby umožnuje ovládanie viacerými zariadeniami naraz. Môže sa použiť tablet, PC, mobil.